Lezingen & excursies

De heemkundevereniging streeft ernaar om jaarlijks twee excursies te organiseren en 4 tot 6 lezingen. De lezingen en excursies zijn voor de leden in het algemeen gratis, voor niet leden wordt een kleine bijdrage gevraagd.
Er wordt steeds gezocht naar locaties en onderwerpen die verband houden met de aandachtsgebieden binnen de heemkunde.

Contact met de werkgroep lezingen & excursies kan via e-mail lezingen@mijnbrunssum.nl