Genealogie

De leden van de werkgroep genealogie onderhouden met name het bestand aan bidprentjes en beheren de collectie boeken, tijdschriften en overige documenten. Verder hebben zij de beschikking over een grote database van de graven/grafstenen in de gemeente Brunssum.

Zij zorgen er tevens voor dat deze bestanden toegankelijk gemaakt worden voor een ieder die daarin interesse heeft.

Zo omvat de collectie boeken inmiddels ongeveer 1400 exemplaren over allerlei uiteenlopende onderwerpen. Maar het merendeel heeft uiteraard betrekking op Limburg, en in het bijzonder onze gemeente Brunssum en omliggende dorpen en gemeenten. Maandelijks worden er nog boeken aan de collectie toegevoegd. Boeken die veelal verkregen worden door giften van mensen maar ook door eigen aankoop. Het blijft echter niet alleen bij boeken:

De collectie bidprentjes (ook wel ‘doodsprentjes’ genoemd) omvat inmiddels een bestand van ruim 17.000 exemplaren, die ondergebracht zijn in een geïndexeerde elektronische database, die eveneens door eenieder op afspraak te raadplegen is. Vaak zijn hierin interessante details te vinden over mensen en feiten uit het verleden, denk ook aan een foto van de overledene zoals die vaak als extra op het bidprentje staat afgebeeld. Dit bestand is dan ook voornamelijk opgebouwd uit prentjes van burgers afkomstig, – of die een relatie hadden – met onze gemeente of directe omgeving.

Verder richten de leden van de werkgroep hun pijlen op bijzondere verhalen en anekdotes van medeburgers. Verhalen waarvan getracht wordt ze te bewaren voor de toekomst; verhalen die het waard zijn om bewaard en doorgegeven of zelfs gepubliceerd te worden. Ook stamboomonderzoek behoort tot de bezigheden en wordt door de toenemende mogelijkheden op het internet steeds interessanter. Ondanks die moderne toepassing is er echter nog veel denk- en speurwerk dat door de leden met veel enthousiasme op woensdagmiddag verricht wordt.

genealogie@mijnbrunssum.nl