Archeologie

De archeologiegroep tracht met behulp van overblijfselen en vondsten bij opgravingen het verleden van Brunssum te reconstrueren.

Contact met de werkgroep archeologie kan via e-mail archeologie@mijnbrunssum.nl