Fotografie

De werkgroep fotografie verzamelt oude foto’s, prentbriefkaarten en filmmateriaal over
Brunssum. Regelmatig presenteert zij – ook op verzoek – haar verzameling aan de
Brunssumse bevolking. Het archief van de werkgroep heeft zich ontwikkeld tot een
omvangrijke verzameling van zeer goede kwaliteit. Het analoge fotoarchief bestaat
uit ‘oude’ foto’s, prentbriefkaarten, glasplaten en dia’s. Daarnaast is er ook een zeer
groot digitaal fotoarchief.
Een klein gedeelte van dit ‘fotoarchief’ is te zien op de Facebooksite van de
Heemkundevereniging MijnBrunssum.

Contact met de fotogroep kan via e-mail fotografie@mijnbrunssum.nl